Projekt mieszkania

Kilka wersji wizualnych sypialni w mieszkaniu na poznańskim Grunwaldzie. Duża różnorodność materiałowa przy niezmienionym układzie funkcjonalnym.
Projekt+realizacja: 2019r.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci