Urbanistyka

Konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie terenów „wolnych torów”

Projekt realizuje założenie integracji funkcjonalno-przestrzennej sąsiadujących dzielnic: Wildy i Łazarza. Pokazuje też możliwość wykorzystania unikalnej szansy rozbudowy systemu przestrzeni publicznych i wytworzenie kontynuacji funkcji „centrum” miasta Poznania na wolnym od zabudowy znakomicie zlokalizowanym terenie.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci