Urbanistyka

„Nowe Podolany” - projekt urbanistyczny

Projekt przekształcenia terenów poprzemysłowych na nową dzielnicę miasta w powiązaniu z sąsiadującymi strukturami. Rozwiązanie pokazuje układ przestrzenny stworzony w nawiązaniu do własności terenu, oraz wszystkie elementy kompletnej dzielnicy. Poszczególne schematy obrazują najważniejsze systemy: kompozycji przestrzeni publicznych, komunikacji, zieleni i zabudowy. Projekt przyjęty przez Urząd Miasta Poznania jako baza do przekształceń funkcjonalno- przestrzennych dzielnicy , w tym wydawania decyzji o W.Z.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci