Strzeszyn

Wstępna koncepcja funkcjonalna i stylistyczna budynku usługowego na poznańskim Strzeszynie.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci