Puszczykowo

Dom jednorodzinny pod Poznaniem:
Precyzyjnie określone wymagania stylistyczne inwestora zaowocowały konsekwentną realizacją.
Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, 2019, realizacja: 2019/2020r.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci