„Nowe na starych murach”- centrum biurowe Podwale

Kompleks biurowy zaprojektowany jako adaptacja i rozbudowa istniejącego zespołu zabudowy produkcyjnej i magazynowej z lat 50- tych i 60-tych. W projekcie zachowano historyczne elementy budynków, rytm okien, gzymsy, kontrastowo podkreślono współczesne formy elementów dodanych.

Copyright © 2019 Szeszuła Architekci